„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 19, Białystok 2006

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 19, Białystok 2006

T. 19, 279 str., fot. cz/b, cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Andrzej Pepłoński – Formacje bezpieczeństwa poprzedzające Policję Państwową
Joanna Gierowska-Kałłaur – Organizacja służby bezpieczeństwa w Okręgu Mińskim Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich
Bernard Kayzer – Organizacja Żandarmerii Krajowej i Policji w Małopolsce wschodniej w latach 1918-1922
Eriks Jekabsons – Działalność policji łotewskiej w zajętym przez Wojsko Polskie Dyneburgu w 1920 roku.
Dorota Pawlak – Powstanie, organizacja i działalność policji kobiecej w Polsce
Stanisław Kozdrowski – Organizacja i wyszkolenie Policji Śledczej w II Rzeczpospolitej
Grzegorz Gryz- Specyfika służby funkcjonariuszy Policji  Państwowej w okresie II RP (zarys problematyki)
Marek Gajewski – Komendanci Policji Państwowej województwa białostockiego 1919-1939
Wojciech Śleszyński – Struktura organów terenowych i podległość służbowa Policji Państwowej na kresach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej
Tadeusz Radziwonowicz – O pracy i funkcjonowaniu policji w okresie międzywojennym w świetle akt sądowych
Bolesław Sprengel – Polityka informacyjna Policji Państwowej (zarys problematyki)
Zdzisław Cutter – Gen. bryg. Józef Ignacy Kordian-Zamorski – Komendant Główny Policji Państwowej w latach 1935-1939
Andrzej Suchcitz- Źródła do historii Policji Państwowej w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. bryg. Józefa Kardiana-Zamorskiego

Materiały:
Jerzy S. Wojciechowski – Mundury Przysposobienia Wojskowego
Artur Ochał – Doświadczalne narciarskie ćwiczenia jednostek 6 półbrygady KOP „Grodno” na Suwalszczyźnie w 1929 roku

Zbiory:
Piotr Zawisza Januszek – Wschodni łuk kompozytowy
Marcin Koziński- Obraz Wojciecha i Jerzego Kossaków w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Sylwia Trzeciakowska- Działalność kulturowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w obozach Wehrmachtu
Beata Jasielczuk- Znaki własnościowe książek w bibliotece Muzeum Wojska w Białymstoku

Recenzje, polemiki:
Aleksander Smoliński – Kilka uwag w kwestii ewentualnego pierwowzoru odznaki „Za służbę Graniczną”
Tomasz Demidowicz- Józef Zieliński, Tadeusz Krzystek, Dowódcy Dywizjonów Polskich Sił Powietrznych za Zachodzie. Commanders of the Polish Air Force Squadrons in the West, Wydawca Redakcja Czasopism WLOP przy współpracy z Domem Wydawniczym, Bellona, Poznań 2002
Tomasz Demidowicz- Jerzy Pawlak, Absolwenci Szkoły Orląt 1925-1939, wydawnictwo Retro-Art., Warszawa 2001.
Mariusz Nowak – Andrzej Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczpospolitej, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2002.
PRO MEMORIA:
Prof. zw. dr hab. Antoni Giza (1947-2005)