„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 17, Białystok 2004

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 17, Białystok 2004

T. 17, 250 str., fot. cz./b.,cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Marcin Koziński – Rycerze święci religii rzymskokatolickiej i ich obecność w niektórych aspektach ludzkiej działalności
Antoni Giza – Polityczne aspekty wojny Chorwatów z Węgrami 1848-1849
Adam Buława – Działalność Ludwika Żychlińskiego na Podlasiu podczas powstania styczniowego 1863-1864
Marek Rutkowski – Kontrola społeczeństwa Królestwa Polskiego w pierwszych latach po upadku powstania styczniowego
Adam Miodowski – Przeciwdziałanie wychodźczych ugrupowań demokratycznych próbom odbudowy jedności ruchu wojskowych Polaków w Rosji
Joanna Gierowska – Kałłaur- Ścieranie się koncepcji federacyjnej i inkorporacyjnej w stosunku do ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie poprzedzającym Odezwę Wileńską
Marek Gajewski – Bój Pod Berżnikami 22 IX 1920 r.
Piotr Kołakowski – Lotnictwo czechosłowackie w okresie międzywojennym w świetle raportów polskich attaches wojskowych w Pradze
Urszula Kraśnicka- Wizyty Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w Korpusie Ochrony Pograniczna
Adolf Stachula- Sergiusz Abżółtowski – żołnierz i teoretyk wojskowości

Materiały:
Piotr Semków, Przymysław Szuchnik – Wspomnienia ochotniczej służby wojskowej słuchacza Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie odzyskania niepodległości
Piotr Szlezynger – Nieznane pamiątki generała Romana żaby. Przyczynek do historii wojskowości polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
Tadeusz Krząstek – Tradycje w siłach zbrojnych III Rzeczpospolitej. Powrót do tradycji wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920

Zbiory:
Marcin Koziński- Prace Stanisława Jendrosza w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Urszula Kraśnicka- Białystok w przededniu wojny polsko-bolszewickiej widziany oczami nauczycielki z Krakowa
Urszula Kraśnicka- Mjr Feliks Ksawery Chmielewski, oficer KOP, zastępca dowódcy 42 pułku piechoty

Recenzje, sprawozdania:
Robert Kisiel – Piotr Derdej, Zieleńce-Mir-Dubienka 1792, Warszawa 2000
Tomasz Demidowicz – Wiesław Caban, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1878, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001
Robert Kisiel – Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporowskiej w XVI-XXII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002
Robert Kisiel – Sławomir Augusiewicz, Prostki 1656, Warszawa 2002
Marek Gajewski – Konferencja Naukowa „O Niepodległą i Granice”, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku
Marcin Koziński – Wystawa czasowa „Rycerze- Święci”