„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 14, Białystok 2000

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 14, Białystok 2000

T.14, 202 str., fot. cz/b., cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Tomasz Strzembosz – Konspiracja i partyzantka na Nowogródczyźnie 1939-1941 (tezy do referatu)
Piotr Niwiński – Konspiracja polska na Wileńszczyźnie w latach 1939-1941
Bernadetta Gronek – Konspiracja antysowiecka na terenie Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941. Zarys w świetle dokumentów NKWD
Krzysztof Filipow- Ruch oporu na ternie Białostocczyzny pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941
Zbigniew Romaniuk- Wójt tykociński Piotr z Gumowa ( koniec XIV w. – po 1459r.)
Marek Rutkowski- Podstawy prawne działalności w Królestwie Polskim rosyjskich Naczelników i Komendantów Wojennych po upadku Powstania Listopadowego
Antoni Giza- Sytuacja rosyjskiej floty bałtyckiej w połowie XIX w.
Piotr Silniewicz – Wspomnienie o Wacławie Malinowskim dowódcy 42 pułku piechoty. Kawalerze Krzyża Virtuti Militari
Eriks Jekabsons- Jeńcy – Łotysze w niewoli polskiej (1918-1921)
Marek Góryński – Granica i pogranicze polsko-pruskie w okresie międzywojennym (ustalenia, wytyczne i utrzymanie)
Wojciech Śleszyński – Muzea sowieckie w obwodzie białostockim w latach 1939-1941

Materiały:
Adam Miodowski – Sprawozdanie z II Zjazdu Delegatów Wojskowych Polaków Frontu Zachodniego w Rosji
Jerzy S. Wojciechowski – Wojenne dzieje 1 Szwadronu 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
Marek Gajewski- Bracia Bronisław i Wiktor Ludwikowscy – Inspektorzy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej

Zbiory:
Marek Gajewski – Miniatura sztandaru 42 pułku piechoty
Marek Gajewski – Sztandar 3 Pułku Strzelców Konnych z Wołkowyska
Sylwia Trzeciakowska – Kolekcja hełmów w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Tadeusz Demidowicz – Andrzej Przedpełski, Lotnictwo Wojska Polskiego 1819-1996. Zarys historii

Recenzje, Sprawozdania, Zapiski:
Ewa Pankiewicz- „Bitwa Niemieńska” 29 VIII -18 X 1920.