„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. V, 2016

„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. V, 2016

T. V, 286 str., miękka oprawa, fot. cz.b., cena: 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Piotr Białokozowicz — Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku

Materiały z sympozjum „Historiografii, publicystyka i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauki Historycznych, edukacji i polityki”, Białystok, 22 kwietnia 2016r.
Tadeusz Zych – Narodziny historycznego mitu na przykładzie września 1939 roku
Czesław Grzelak – Czy historiografia kampanii polskiej I939 roku daje podstawy do powstawania wokół niej legend i mitów?
Jan Szkudliński – ,,Kompozycja oczywistego niedouczenia z oczywistą złą wolą”.
Refleksje na temat sporów o role II Korpusu Polskiego w IV bitwie o Monte Cassino
Waldemar Rezmer – Zbrodnia wołyńska i polityka
Łukasz Męczykowski – Jak nie mówić dzieciom o wojnie, czyli co kryją podręczniki szóstoklasistów
Natalia Filinowicz – Sprawozdanie z sympozjum „Historiografia, publicystyka
i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki”, Białystok, 22 kwietnia 2016r.

Studia:
Mariusz Cieśla — Cztery ciekawe hełmy ze zbiorów Muzeum Militariów – Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia
Wojciech Kucharski – Wyprawa zborowska króla Jana II Kazimierza
Marek Groszkowski – Jan Zygmunt von Loebel — komendant Białej Cerkwi.
Działalność w okresie sierpień 1669 – marzec 1670 r.
Piotr Andrzej Dmochowski, Andrzej Sikorski – Tradycje wojskowe w rodzinie Toedwenów
Jerzy S. Wojciechowski —Pierwszy konkurs orkiestr wojskowych o mistrzostwo Wojska Polskiego w 1923r.
Paweł Jaroniec – Obraz żołnierzy Armii Czerwonej we wspomnieniach kombatantów „ludowego” Wojska Polskiego walczącego na froncie wschodnim w latach 1943-1945, publikowanych w polskiej prasie codziennej w latach 70. XX w. Przyczynek do zagadnienia
Jerzy Prochwicz – Powstanie Wojsk Ochrony Pogranicza wrzesień- grudzień 1945 r.

Recenzje i omówienia:
Aleksander Smoliński – ,,Cytadela” ze Lwowa – mało znany w Polsce ukraiński periodyk poświęcony historii wojskowej. Omówienie tomów od 1 do 7 oraz od 9 do za lata 2009-2013

Notki o autorach
Instrukcja wydawnicza MWB