Wystawa „Szkoła Młodszych Ochotniczek 1942-1948” (od 15 października)

Powiększ obraz

Zapraszamy do poznania wystawy poświęconej Szkole Młodszych Ochotniczek. Ekspozycja prezentowana będzie od dnia 15 października, przez miesiąc, na Skwerze Armii Krajowej w Białymstoku.

Wystawa opowiada historię Szkoły Junaczek, później przekształconej w Szkołę Młodszych Ochotniczek. Było to przedsięwzięcie wyjątkowe w historii polskiej wojskowości. Dowództwo Armii Polskiej w ZSRS podjęło decyzję o jej utworzeniu, aby w ten sposób objąć opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym, które wraz z tysiącami innych cywilów dotarły do obozów wojskowych w Związku Sowieckim. Jest ona też formą uczczenia pamięci Pani Reginy Wasilewskiej, kombatantki, która niestrudzenie krzewiła wiedzę o SMO wśród białostockiej młodzieży. Muzeum przygotowało tę wystawę we współpracy z Towarzystwem Byłych Uczennic, Wychowawców i Przyjaciół SMO w Londynie. Prezentujemy na niej wyjątkowe zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, zbiorów prywatnych Reginy Wasilewskiej i członkiń Towarzystwa oraz ze zbiorów własnych.
Autorem wystawy jest Krzysztof Kukliński, opracowanie graficzne Barbara Bielawiec