Wystawa plenerowa. „To jeszcze nie koniec…”.

Wystawa „To jeszcze nie koniec…”. Żołnierze września 1939 r. w niewoli Wehrmachtu i NKWD (1939–1945) prezentuje historię polskich żołnierzy, którzy walczyli w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. przeciwko wojskom niemieckim, słowackim oraz sowieckim. W wyniku prowadzonych walk część z nich została internowana m.in. w Rumunii i na Węgrzech, prawie 700 tys. żołnierzy trafiło do niewoli. Na wystawie zostały zamieszczone teksty przedstawiające  historię żołnierzy (losy w niewoli, od momentu pojmania) a unikatowe, w większości niepublikowane zdjęcia obrazują tę trudną część żołnierskiego życia, jakim jest internowanie.

Miejsce prezentacji: Park Militarny Muzeum Wojska w Białymstoku ul. Węglowa 3

Wystawa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach