Wystawa „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939–1941)” (od 22 czerwca br.)

Zapraszamy do zobaczenia naszej nowej wystawy plenerowej pt. „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939 – 1941)”. Ekspozycja prezentowana będzie na Placu Konstantyna Wielkiego w Białymstoku, od dnia 22 czerwca br.

Piotr Białokozowicz (autor): Wystawa „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939 – 1941)” powstała w 80 rocznicę rozpoczęcia wojny miedzy dwoma totalitarnymi państwami ZSRS i III Rzeszą. Nasz region znalazł się w I fazie działań zbrojnych, które objęły wkrótce prawie cały teren Związku Sowieckiego i do dziś stanowią obiekt rozpraw historyków z całego świata, jako jeden z najbrutalniejszych kampanii w historii ludzkości.

Wystawa przedstawia ciąg wydarzeń od momentu Paktu Ribbentrop – Mołotow, przez okupację sowiecką i rozpoczęcie operacji Barbarossa aż po okupację niemiecką. Wzbogacają ją archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego, Federalnego Niemieckiego Archiwum „Bundesarchiv” oraz prywatnych kolekcjonerów.

Ekspozycję będzie można zobaczyć do dnia 13 sierpnia 2021 roku.