„Świątynie w Białymstoku”. Nowe wydawnictwo

Powiększ obraz

Miasto Białystok kontynuuje wydawanie publikacji poświęconych swemu dziedzictwu kulturowemu. Najnowszym wydawnictwem są „Świątynie w Białymstoku”. Książkę można kupić w kasie Muzeum (ul. Kilińskiego 7) od wtorku do niedzieli, w godz. 9.30-17.00 lub zamówić online pisząc na adres: sklep@mwb.com.pl. Cena 60 zł.

„Jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Białegostoku są zabytkowe świątynie oraz związana z nimi religijność. Dzisiaj w pejzażu miasta znajdziemy zabytkowe kościoły rzymskokatolickie, dawną ewangelicką kirchę, cerkwie prawosławne, stare synagogi, domy modlitwy istniejące w adaptowanych na ten cel kamienicach, zbór Świadków Jehowy –powstały w budynku dawnej przędzalni fabryki sukna, obiekty z zespołu dawnej Misji Barbikańskiej związane z Kościołem anglikańskim, stawiającej sobie za cel nawracanie Żydów na chrześcijaństwo oraz meczet utworzony w przebudowanej bojarskiej chacie. Na ich styl wpływ miał nie tylko czas, w którym powstawały, ale także wiele innych czynników. Istotne były okoliczności historyczne z kontekstem administracyjnym oraz odmienność kulturowa, narodowa i religijna fundatorów. Opowieść o świątyniach wzbogacona została o historie obiektów, które zniknęły z przestrzeni miasta w czasie zawirowań dziejowych”.
Książkę „Świątynie w Białymstoku” opracował na zlecenia Miasta zespół autorów: Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Lech Pawlata, Grzegorz Ryżewski, Marta Wróbel i Wiesław Wróbel z Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży”.