Spacer po osiedlu Bema w Białymstoku (26 września br.)

Zachęcamy do udziału w spacerze po osiedlu Bema w Białymstoku, organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowym w ramach projektu „Moja ulica, moje osiedle, moje miasto”. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę (26 września br.). Zbiórka uczestników o godz. 11:00, w rejonie skrzyżowania ulic Kopernika, Bema i Witebskiej.

Jednym z przystanków w podróży będzie zespół koszarowy przy ul. Bema, zajmowany dziś przez Podlaski Oddział Straży Granicznej. Jego historię przybliży pracownik Muzeum Piotr Białokozowicz,
Piotr Białokozowicz: Stacjonujący w Białymstoku 14 Dywizjon Artylerii Konnej w okresie międzywojennym stanowił część garnizonu miasta (…). Dywizjon, w składzie trzech baterii wziął udział w kampanii wrześniowej jako część Podlaskiej Brygady Kawalerii. Działa tej jednostki wspierały polskich piechurów w walkach m. in. pod Westerplatte i Kockiem. Przy koszarach przy ul. Bema przybliżymy słuchaczom proces formowania i szlak bojowy 14 DAK, który na trwale wpisał się w historię Białegostoku.
/mkoz/