Nowe wydawnictwo „Listy z Woldenbergu […]” (29 września br.)

Powiększ obrazListy z Woldenbergu, Chmielewski, Koziński
Państwa uwadze polecamy nasze nowe wydawnictwo pt. „Listy z Woldenbergu. Korespondencja jeńca wojennego majora Feliksa Chmielewskiego z Oflagu IIC Woldenberg”.

Feliks Ksawery Chmielewski (1894-1964) był żołnierzem, a następnie oficerem armii rosyjskiej, I Korpusu Polskiego w Rosji oraz Wojska Polskiego. W latach 1936-1939 mieszkał z rodziną w Białymstoku, gdzie pełnił stanowisko dowódcy III. batalionu 42. pułku piechoty. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej i przebywał kolejno w Stalagu IA w Stablack, Oflagu XVIIIA w Lienz i Oflagu IIC w Woldenbergu.

Marcin Koziński: Pozyskany do zbiorów Muzeum w 2002 roku zespół sześćdziesięciu sześciu listów i kart pocztowych Chmielewskiego z obozu w Woldenbergu to niezwykłe źródło historyczne, a przedmiotem badań mogą być treść, język, ale również układ graficzny dokumentów i stemple pocztowe. Z tego względu w publikacji zachowano oryginalną pisownię, zarówno jeśli chodzi o ortografię, interpunkcję czy przeniesienia; zachowano również przekreślenia tekstu. Równie wiernie utrzymane zostały skróty stosowane przez autora.

Listy z Woldenbergu, Chmielewski, Koziński

Listy i karty pocztowe Chmielewskiego uzupełnia obszerny biogram oficera, fotografie z czasu jego służby m.in. w 96. Omskim Pułku Piechoty, Korpusie Ochrony Pogranicza czy 42. pułku piechoty, historia Oflagu IIC w Woldenbergu oraz fragmenty analizy psychograficznej, przygotowanej na podstawie pisma.

Listy z Woldenbergu, Chmielewski, Koziński

 

 „Listy z Woldenbergu. Korespondencja jeńca wojennego majora Feliksa Chmielewskiego z Oflagu IIC Woldenberg”, Białystok 2021. Redakcja: Marcin Koziński, korekta: Natalia Filinowicz. Informacje dodatkowe: 120 str., fot. cz./b., oprawa twarda, obwoluta. Książkę można nabyć w kasie Muzeum Wojska w Białymstoku (ul. Kilińskiego 7, od wtorku do niedzieli w godz. 9:30-17:00) lub wysyłając maila na adres: sklep@mwb.com.pl. Cena – 35 zł.