Rodzinna Niedziela. „Grodno – miasto nad Niemnem” (24 września)

W ramach cyklu „Rodzinna Niedziela” zapraszamy na zajęcia „Grodno – miasto nad Niemnem”, które odbędą się w Centrum Edukacji Muzeum Wojska przy ulicy Sienkiewicza 26. Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię dawnego Grodna  – miasta królów. Wysłuchamy legendy o powstaniu grodzieńskiego herbu, a na zakończenie zajęć wykonamy techniką plastyczną herb miasta z okresu II Rzeczypospolitej.

Warsztaty odbywają się w godzinach 11.00 – 12.00. Wiek uczestników : 6-12 lat. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy w kasie Muzeum ul. J. Kilińskiego 7, oraz telefonicznie (85 741 64 49), decydować będzie kolejność zapisów.