Od grodu do zamku

Poziom edukacji: przedszkola i kl. I-III

Dzieci poznają pojęcia grodu oraz średniowiecznego zamku. Dowiedzą się z jakich materiałów były budowane oraz jaką rolę pełniły. Poznają mieszkańców zamkowych pomieszczeń oraz rzemieślników mieszkających w podgrodziu. Podczas zajęć będą mieli szansę obejrzeć oraz przymierzyć repliki zbroi i przedmiotów codziennego użytku. Na zakończenie każdy przygotuje swój własny zamek, za pomocą techniki stemplowania.

#gród#podgrodzie#miasto średniowieczne