Mój własny model

Poziom edukacji: szkoła podstawowa

Uczestnicy wakacyjnych warsztatów zapoznają się z historią czołgów oraz wozów opancerzonych podczas II wojny światowej, poznają modele tych że pojazdów oraz ciekawe historie czołgistów. Podczas zajęć dzieci zaprojektują i wykonają własne modele czołgów, stworzą olbrzymi tor i wezmą udział w wyścigach na czołgi. Wcielą się w rolę czołgistów i przeżyją nie jedną fascynującą przygodę.

Cel zajęć:

– uczestnik poznaje historię czołgów wojskowych biorących udział podczas II wojny światowej oraz historie wozów opancerzonych;
– zna historie czołgów wojskowych biorących udział podczas II wojny Światowej,
terminologię pancerną.
– wie z jakich części składa się czołg
– umie wykonać model czołgu