Kim oni są

Poziom edukacji: klasy IV-VI

Uczestnicy zajęć wezmą udział w multimedialnej grze, podczas której poznają bliżej czterech polskich bohaterów związanych z wydarzeniami i eksponatami prezentowanymi na ekspozycji stałej. Osoby te żyły w różnych czasach oraz są powiązane z wojenną historią Białegostoku, jak i Podlasia. Zajęcia odbywają się w formie gry prowadzonej na tabletach.

#postaci historyczne #bohaterowie #oddanie Ojczyźnie #gra