Demokracja a totalitaryzm

Poziom edukacji: klasy VII-VIII

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym powstawały i rozwijały się ustroje polityczne. Różne modele przetrwały do współczesności przez dziesięciolecia ewoluując do rozbudowanych form. Na zajęciach przyjrzymy się wybranym modelom rządów i poszukamy różnic między nimi na kilku płaszczyznach. Zapoznamy się także z ustrojem II RP i przeanalizujemy wypadki z maja 1926 roku, znane jako „zamach majowy”.

#Piłsudski #wybory #obywatel #ustroje polityczne