Czas wolny – kiedyś, a dziś

Poziom edukacji: przedszkola i kl. I-III

Tematem spotkania będą formy spędzania wolnego czasu kiedyś, a dziś. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak archeologia oraz wykopaliska, które będą punktem odniesienia do dalszej pracy. W trakcie zajęć dowiedzą się jak spędzano czas kiedyś i jakie sposoby przetrwały do dziś. Poznają średniowieczne gry oraz spróbują w nie zagrać. W ramach podsumowania stworzą własną łątkę, czyli prostą lalkę.

#bal#zabawa#czaswolny