Wystawa „Bielecki. 1944”


Szczegóły wydarzenia

  • Data:

Zapraszamy do zobaczenia wystawy „Bielecki. 1944”. Ekspozycja ma charakter plenerowy, można ją zobaczyć w Białymstoku, na ulicy 11-Listopada (vis a vis Cmentarza Wojskowego) do dnia 31 sierpnia br.

Walerian Bielecki (1912-1969), ps. „Inżynier Jan”, był oficerem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, strzelcem zgrupowania „Krybar” walczącego na Powiślu i dowódcą drużyny umocnień 119 plutonu saperów, autorem projektu „Kubusia”, jedynego powstańczego pojazdu pancernego. W trakcie walk w Warszawie Bielecki nie rozstawał się z notatnikiem i blokiem rysunkowym, szkicował i malował. Jego akwarele ukazują dzień powszedni broniącej się stolicy: powstańcze patrole, uliczne barykady, spalone niemieckie czołgi, zamienione w ruiny budynki, kolejki ludności cywilnej stojącej po wodę. Swój cykl artysta kontynuował podczas pobytu w obozie jenieckim w Fallingbostel.