„Policyjna majówka z historią”. Wykład dr hab. Roberta Litwińskiego


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Policyjne majówki z historią”. Już 9 maja 2019 r. gościem Muzeum będzie dr hab. Robert Litwiński – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, który wygłosi prelekcję pt. „W służbie państwa i obywateli. Policjanci II Rzeczypospolitej”. Wstęp wolny
_

Dr hab. Robert Litwiński – rodził się w 1971 r. w Nałęczowie. W 1990 r. ukończył miejscowe Liceum Ogólnokształcące. W 1995 r. uzyskał magisterium nt. „Generał broni Kazimierz Sosnkowski – biografia polityczna”. Po zatrudnieniu na etacie asystenta rozpoczął badania nad historią policji w II RP, a ich wynikiem był obroniony w 2000 r. doktorat pt. „Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w województwie lubelskim w latach 1919-1939”. Habilitował się w 2007 r. na podstawie pracy „Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne”. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie. Jego najważniejsze zainteresowania badawcze oscylują wokół historii organizacji policyjnych na ziemiach polskich w XX wieku i polityki wewnętrznej władz państwowych II Rzeczypospolitej.

Najważniejsze publikacje z zakresu dziejów Policji Państwowej II RP:
– Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939, Lublin 2001;
– Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007;
– Kordian Józef Zamorski „granatowy” generał, Lublin 2017.