Wydarzenia: 5.05.2022

W najbliższych miesiącach, w ramach cyklu naszych mini wystaw, możecie zobaczyć pikielhaubę. Piotr Białokozowicz (autor): „Pikielhauba była standardowym nakryciem głowy pruskich, a potem niemieckich żołnierzy w XIX wieku oraz na początku Wielkiej Wojny. Kojarzona także z „ojcem” zjednoczenia Niemiec – Otto von Bismarckiem. Hełm z charakterystycznym szpikulcem stał się symbolem pruskiego militaryzmu i drylu”.