Wydarzenia: 29.09.2019

Na przestrzeni lat Podlasie zamieszkiwane było przez przedstawicieli różnych narodowości. Wpływało to także na skład narodowościowy jednostek wojskowych stacjonujących w Białymstoku. Widzialną manifestacją tego zróżnicowania była różnorodność mundurów wojskowych, jakie można było zobaczyć w przestrzeni publicznej. Podczas zajęć przejdziemy szlakiem ulic Białegostoku i odtworzymy ich historyczne nazwy w językach dawnych mieszkańców naszego miasta.