Konferencja dla nauczycieli – „Edukacja w Muzeum Wojska”


Szczegóły wydarzenia


Muzeum Wojska w Białymstoku, jak co roku, przygotowało nową ofertę edukacyjną skierowaną do szkół i przedszkoli. W oparciu o posiadane zbiory, przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod, jednocześnie odnosząc się do obowiązującej podstawy programowej, chcemy poszerzać wiedzę Państwa uczniów oraz zaszczepiać w nich historyczną pasję.

W związku z tym zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się 19 października tego roku.

Program:
10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie uczestników.
10:10 – 11:10 Mateusz Budzyński „Edukacja w Muzeum Wojska”.
11.10 – 11.30 Przerwa kawowa.
11.30 – 12.30 Interaktywne zwiedzanie z przewodnikiem.
W rolę przewodnika wcieli się Justyna Schabowska – aktorka, reżyserka, absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Reżyserka spektakli: „Tuliluli” w teatrze Pinikio w Łodzi, „Ubogi król” w teatrze Des Lachens we Frankfurcie. Dwukrotna stypendystka „Młodych Twórców” – stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa.
13.00 – 14.00 Warsztaty dla nauczycieli z oferty edukacyjnej na rok 2019/2020 Muzeum
Wojska w Białymstoku.
Teresa Przepieść – Misarko „Pierwsze kroki w muzeum” – nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych kl. I – III
Piotr Białokozowicz „Na tropie historii” – nauczyciele szkół podstawowych
Krzysztof Kukliński „Muzealne vademecum” – nauczyciele szkół ponadpodstawowych
14.00 – 15.00 „Jak szkoły i instytucje kultury mogą się uzupełniać w edukacji dzieci i młodzieży”. Dyskusja oraz podsumowanie konferencji.
15:00 Zakończenie konferencji.