„Białostocki garnizon w językach dostępnych”. Warsztaty edukacyjne

Zapraszamy do korzystania z oferty warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną i z autyzmem. Zajęcia przygotowane zostały w ramach projektu „Białostocki garnizon w językach dostępnych”. Działanie jest dofinansowane z programu „Patriotyzm Jutra 2021”.

STRONA PROJEKTU

Marzena Wilczko (koordynatorka projektu): Celem warsztatów jest budowanie wiedzy na temat dziedzictwa białostockiego garnizonu wojskowego wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną i z autyzmem. Dzięki przygotowanym narzędziom dostępności młodzi odbiorcy poznają ważne wydarzenia z historii Białegostoku. W przystępny sposób dowiedzą się kim są żołnierze i jaką rolę pełnią w rozwoju miasta. Porównają zadania wojskowych dawniej a dziś. Ważnym będzie odwołanie do patriotycznych postaw żołnierzy. Komponent historyczny warsztatów zostanie wzmocniony artystycznymi metodami pracy.

Scenariusze warsztatów przygotowane zostały w partnerstwie z organizacjami posiadającymi  doświadczenie w pracy z wyżej wymienionymi odbiorcami. Celem zajęć będzie nie tylko podniesienie świadomości historycznej dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami, ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poznawczych, skupienia, zdolności manualnych czy pobudzanie kreatywności.

Przygotowane zostały dwie propozycje tematyczne:

Symbole żołnierzy

Uczestnicy poznają symbole i znaki używane w wojsku. Przyjrzą się wybranym obiektom muzealnym, takim jak odznaka pamiątkowa, oznaka rozpoznawcza, sztandar czy znak tożsamości. Na koniec  wykonają własne odznaki z użyciem różnych metod artystycznych.*

Metody artystyczne:
niepełnosprawność intelektualna i autyzm – kolagrafia,
niepełnosprawność słuchu – relief plastelinowy,
niepełnosprawność wzroku – rzeźba w glinie.

Miasto garnizonowe

Punktem wyjścia do warsztatów będzie poznanie pojęć garnizonu, koszar oraz służby żołnierskiej. Uczestnicy dowiedzą się od jak dawna Białystok jest miejscem stacjonowania wojskowych. Wraz z prowadzącym zastanowią się w jaki sposób obecność żołnierzy wpływa na życie wszystkich mieszkańców miasta. Zobaczą przedmioty, które służyły białostockim żołnierzom. Wykonają własną mapę garnizonu.*

Metody artystyczne:
niepełnosprawność intelektualna i autyzm – stemplowanie,
niepełnosprawność słuchu – technika malarska, stemplowanie,
niepełnosprawność wzroku – kompozycja.

*Poziom warsztatów, ich czas trwania oraz dobór metod pracy zależy od wieku, możliwości poznawczych i indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników. Prosimy o podawanie wszelkich informacji, które pozwolą nam przygotować zajęcia odpowiednie dla Państwa podopiecznych. Zapraszamy także grupy integracyjne.

Istnieje możliwość realizacji warsztatów w siedzibie Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt i zapisy:

Koordynator projektu: Marzena Wilczko, tel. 536 123 424

Rezerwacja zajęć online:

Miasta garnizonowe

Symbole żołnierzy

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu “Patriotyzm Jutra 2021”.

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PATRIOTYZM JUTRA 2021
BIAŁOSTOCKI GARNIZON W JĘZYKACH DOSTĘPNYCH
DOFINANSOWANIE
52 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
67 500 ZŁ

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Historii Polski