„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 25, Białystok 2012

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 25, Białystok 2012

T. 25, 177 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 20,00 zł

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Jacek Emil Szczepański – Struktura organizacyjna sztabu i wojsk niemieckich w Gubernatorstwie Wojskowym Mława w latach 1915-1918
Tomasz Wesołowski – „Acht komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.) – część 2
Bogusław Kosel – „Pieredełka” Wojska Litewskiego w 29. Terytorialny Korpus Strzelecki Armii Czerwonej (sierpień 1940 – sierpień 1941 r.)
Łukasz Męczykowski – Brytyjskie przygotowania do działań partyzanckich na terenie Wielkiej Brytanii. Przyczynek do tematu
Piotr Łapiński – Straty osobowe kadry kierowniczej powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego województwa białostockiego w latach 1944–1956

Źródła i materiały:
Martin Dubanek – Fotografie lotnicze XIX- i XX-wiecznych fortyfikacji na terenie Polski w zbiorach archiwów w Republice Czeskiej
Łukasz Radulski (oprac.) – List Marii Wierzbickiej do rodziców o wydarzeniach 12-14 listopada 1918 r. w Białymstoku

Muzealnictwo wojskowe:
Aleksander Smoliński – Jeszcze raz o „nieśmiertelnikach”, czyli o znakach i dokumentach tożsamości Wojska Polskiego

Recenzje i polemiki:
Tomasz Wesołowski – Mnogość uwag o poziomie nauczania historycznego rozwoju fortyfikacji na podstawie „niezbędnego przewodnika po rozległym obszarze wiedzy” ppłk. dr. Waldemara Kawki