„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. VI, 2017

„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. VI, 2017

T. VI, 452 str., miękka oprawa, fot. cz.b., cena: 30,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Spis Treści:

Od Redakcji

Studia

Mariusz Cieśla – Uzbrojenie królów Polski

Aleksander Bołdyrew – Horyzont geograficzny żołnierzy zaciężnych w Polsce za ostatnich Jagiellonów

Przyczynek do badań nad mobilnością grupy zawodowej

Wojciech Kucharski – Bitwa pod Zborowem 15–16 sierpnia 1649 r., cz. 2

Michał Kalinowski – Szlak bojowy Leibregimentu Ernesta Jana Korffa w latach 1658-1663

Marek Groszkowski – Jan Zygmunt von Loebel – komendant Białej Cerkwi. Działalność w 1671 r.

Marek Plewczyński – Napierśniki husarii obrony potocznej w połowie XVI w.

Aleksander Smoliński – Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wolsko Polskie z lat 1918-1939 – węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze

Tomasz Wesołowski – Kłopotliwa gra wojenna Generalobersta Franza Haldera. „Generalstabsreise 1939” w powojennej historiografii

Juliusz S. Tym – Dowódcy pułków pancernych i kawalerii pancernej 2. Korpusu. Zarys portretu zbiorowego

Paweł Jaroniec – Analiza „Protokołów badania jeńców” w niewoli żołnierzy „ludowego” Wojska Polskiego podczas walk na ziemiach polskich pomiędzy sierpniem 1944 a kwietniem 1945 r.

Źródła

Arkadiusz Bożejewicz, Józef Jarosz – „Ordentlicher Bericht der Polnischen Niederlage und was die Schwedischen ferner wider die Stadt Thoren vorgenomen”. Jeszcze jedno źródło do dziejów wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629

Jerzy S. Wojciechowski – 1. Brygada Strzelców Podhalańskich w bitwie o Grodno w 1920 r.

Recenzje i omówienia

Aleksander Smoliński – „Cytadela” ze Lwowa – mało znany w Polsce ukraiński periodyk poświęcony historii wojskowej. Omówienie tomów 11 i 12 za lata 2014–2015

 

Informacje o autorach

Instrukcja wydawnicza