Porucznik Mieczysław Wroczyński

Powiększ obrazpor. Mieczysław Wroczyński

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci przyjaciela Muzeum Wojska w Białymstoku porucznika Mieczysława Wroczyńskiego, uczestnika kampanii wrześniowej i Powstańca Warszawskiego.
Pani Ewie Wroczyńskiej, Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.
Dyrektor i pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku.