Polska w konspiracji

Poziom edukacji: klasy VII-VIII

W czasie tych warsztatów młodzi ludzie cofną się do jednych z najtrudniejszych momentów naszej historii, okupacji niemieckiej i okresu zaborów. Przyjrzymy się działalności konspiratorów walczących o odzyskanie wolności. Uczniowie porównają ze sobą walkę Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstańców styczniowych, na koniec przedyskutują źródła motywacji i podejmą próbę oceny efektów działań konspiracyjnych w obu okresach.

#Armia Krajowa #konspiracja #okupacja #walka zbrojna