Okręty wojenne

Poziom edukacji: klasy I-III

W trakcie zajęć dzieci zrozumieją historyczne i współczesne znaczenie żeglugi morskiej i chroniącej ją marynarki wojennej, w szczególności dla naszego kraju. Poznają różne rodzaje i zastosowania statków oraz podstawowe elementy ich budowy. Zabawy animacyjne i prace manualne pozwolą im utrwalić
marynistyczne pojęcia oraz poćwiczyć przydatne na co dzień umiejętności, jak np. orientacja w przestrzeni.

Odniesienie do podstawy programowej:
Uczeń:
-osiąga umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;
-wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi.