Komu zwycięstwo, komu klęska? Zwycięzcy i zwyciężeni II wojny światowej

Poziom edukacji: szkoły ponadpodstawowe

Istotą zajęć będzie poszukanie odpowiedzi na pytanie, kto zwyciężył w II wojnie światowej. Uczestnicy uporządkują swoją wiedzę na temat przebiegu działań wojennych. W oparciu o przygotowane materiały poddadzą dyskusji bilans zysków i strat głównych państw uczestniczących w tym, największym jak dotąd, konflikcie zbrojnym. Kluczową będzie refleksja nad pojęciami zwycięstwa i klęski zarówno w wymiarze globalnej polityki, jak i z punktu widzenia jednostki.

#II wojna światowa #skutki II wojny światowej #jednostka #w obliczu wojny