„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 30, Białystok 2018

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 30, Białystok 2017

T. 30, 452 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 30,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Spis Treści:

Artykuły

Tomasz Wesołowski – Pan gry wojennej Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych (Generalstabreise) z marca 1939 r. – przyczynek do nowego spojrzenia na początki planowania wojny przeciw Polsce („Fall Weiss”)

Juliusz S. Tym – Walki 18. pułk ułanów Pomorskich w rejonie Chojnic 1 września 1939 roku

Łukasz Radulski – Bój pod Domanowem i Mniem 13 września 1939 r., cz. 2

Jarosław Strenkowski – Stalag 130 w Zambrowie

Muzealnictwo wojskowe

Piotr Karczewski – Polowe wyposażenie kuchenne armii rosyjskiej 1871-1918

Recenzje i polemiki

Dariusz Andruszkiewicz – Anna Zalewska, Jacek Czarnecki, Ślady i świadectwa Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą, Fundacja Przydrożne lekcje historii, Warszawa 2016, ss. 144