„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 9, Białystok 1995

 

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 9, Białystok 1995

T.9, 164 str., fot. cz./b., cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Dorota Michaluk – Rozwój układu przestrzennego m. Narew w XV- XVIII w.
Leonarda Dacewicz – Sposoby identyfikacji szlachty w XVI-wiecznej ziemi bielskiej
Marek Plewczyński – Towarzysze pochodzenia białoruskiego w obronie potocznej w latach 1548-1564
Elżbieta Bagińska – Szlachta podlaska w kręgu Radziwiłłów birżańskich
Anna Laszuk – Duża i średnia prywatna własność ziemska na Podlasiu w II poł. XVII w.
Jerzy Urwanowicz – Funkcje i rola kół wojskowych; zgromadzenia żołnierskie na Podlasiu w XVII i XVIII w.
Alina Sztachelska-Kokoczka – Wojskowi oficjaliści w służbie Jana Klemensa Branickiego
Janusz Wojtasik – Tadeusz Kościuszko i Insurekcja 1794r.
Ariusz Małek – Akta ”Preusische Ordnungs – Kommision” (1799-1805) jako źródło historii miast podlaskich
Joanna Tomalska – Literatura i sztuka religijna na Podlasiu jako broń propagandowa w XIX w.
Waldemar Rezmer – Armia litewska w świetle raportów Oddziału II Sztabu Generalnego WP 1919-1920
Beata Pietrzak – Aleksander Prystor- kariera wojskowa i działalność na Litwie w pierwszych latach niepodległości
Piotr Lidke – Poje 10 Pułku Ułanów Litewskich nad Bugiem (30.07-7.08) w świetle materiałów i dokumentów Bitwy Warszawskiej

Materiały:
Dorota Michaluk – Dokumenty organizacji „Polska Niepodległa” okręgu VII Białostockiego

Zbiory:
Dorota Michaluk – Tłok pieczętny do laku Aleksandra Bulterah. własnego, starosty mielnickiego w latach 1738-1775
Joanna Tomalska- Jana Czesława Moniuszko – zapomniany malarz
Antol Wap – Lance
Krzysztof Filipow – Pierścienie pamiątkowe (cz.3)
Krzysztof Filipow – Ryngraf 1 Pułku Artylerii Lekkiej

Sprawozdania, recenzje, zapiski
Tomasz Wesołowski – Nowe wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
Joanna Tomalska – Sympozjum naukowe w Muzeum Wojska w Białymstoku
Tomasz Pyśk – „Bojownik Niepodległości”
Dorota Michaluk – Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX w. – konferencja naukowa w Toruniu
Bożena Lange-Kuczyńska – Wystawy w Muzeum Wojska w 1994 r.