„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 22, Białystok 2009

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 22, Białystok 2009

T.22, 202 s., fot. cz/b, cena: 5.00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Łukasz Radulski – Przyczynek do wycofania się niemieckich wojsk z frontu wschodniego (listopad 1918 – luty 1919)
Marek Gajewski – Białystok – Wolny i niepodległy. 19 luty 1919r.
Krzysztof Filipow – Od samoobrony ziemi grodzieńskiej do dywizji litewsko-białoruskiej
Michał Klimecki – Wyzwolenie północno- wschodnich obszarów Polski w marcu-kwietniu 1920r.
Joanna Gierowska – Kałłaur – „Straż Kresowa” w drodze do Niepodległości
Marek Kietliński – Administracji w Białymstoku w okresie międzywojennym
Tadeusz Radziwonowicz – Droga do Niepodległej ( Suwalszczyzna listopad 1918- sierpień 1919)
Krzysztof Skłodowski – Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej oraz powstanie sejneńskie
Sylwia Trzeciakowska – Koło Polek w Białymstoku
Tomasz Dudziński – Odzyskanie niepodległości. Grajewo i okolice

Materiały:
Tomasz Mleczek – Od hełmu garnczkowego do przyłbicy – historia dwóch rodzajów hełmów z XIV wieku.
Sławomir Karp – Testament Józefa Karpia towarzysza Brygady Husarskiej świadectwem solidarności żołnierskiej z końca XVIII wieku.
Marek Gajewski – Zapomniany oficer – Tadeusz Kazimierz Kosiński (1891 -1939)

Zbiory:
Sylwia Trzeciakowska – Miecz wczesnośredniowieczny w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Marcin Koziński – Mapa Magni Ducatus Lithuaniae ( Wielkiego Księstwa Litewskiego) ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku
Marek Gajewski – Zbiór odznaczeń ostatniego komendanta PKU/KRU Białystok ppłk. Zygmunta Szafranowskiego

Recenzje, polemiki:
Ernest Piech – Propaganda na wojnie
Tomasz Demidowicz – Maria Mikołajczuk, Lotnicze tradycje Białej Podlaskiej, Wydawnictwo ZP Grupa Sp. z o. o., Warszawa 2008.