„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 21, Białystok 2008

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 21, Białystok 2008

T. 21, 238 s., fot. cz/b, cena: 5,00

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Eriks Jekabsons – Kobiety łotewskie w armii podczas I wojny światowej
Michał Klimecki – Olena Stepaniw-Daszkiewicz. Życie dla niepodległej Ukrainy
Tomasz Grzeforczyk – Rola kobiet w walkach o Kresy południowo-wschodnie Polski (1918-1920)
Marek Gajewski – Ochotnicza Legia Kobiet w wojnie 1919-1920 r.
Wiesław Jan Wysocki – Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet
Hanna Szczechowicz – Zofia Kossak-Szczucka. Lata wojny 1939 -1945
Jerzy S. Wojciechowski – Dzieje Grupy Zaniemeńskiej (gen. Lasockiego) na Froncie Litewsko-Białoruskim w 1919 roku
Przemysław Kwiatkowski- W przededniu II wojny światowej. Polska dyplomacja wobec Stanów Zjednoczonych ( październik 1938 – sierpień 1939)
Łukasz Radulski – Sowieckie wojska zmechanizowane w Zachodnim Specjalnym Okręgu Wojskowym prze 22 czerwca 1941 roku.

Materiały:
Andrzej Suchcitz – Materiały do historii PWSK w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie
Krzysztof Filipow – Krzyż Polskiej Organizacji Wojskowej
Marcin Koziński – Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?

Zbiory:
Monika Kościukiewicz – Niemiecka niewola w świetle korespondencji Stanisława Uchańskiego, żołnierza 1 Pułku Strzelców Konnych
Marcin Koziński – Obraz Mariana Adamczewskiego Biwak żołnierzy napoleońskich ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku

Sprawozdania, recenzje, polemiki:
Sylwia Templin – Marek Jabłoński red.: Ministrowie Spraw Wojskowych 1918 -1944. Z badań nad polityką wojskową Polski, Pułtusk 2005.
Tomasz Demidowicz- Mariusz Wojciech Majewski, Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczpospolitej, Wydawca Z. P. Poligrafia, Warszawa 2006.
Urszula Kosicka – Wojciech Schattlach, Działania Niemieckiej 2 Dywizji Strzelców Spadochronowych we Włoszech oraz na wyspach Elbie i Leros w czasie II wojny światowej w 1943 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Paweł Rutkowski – Obrady panelu historycznego na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Szczawie

Bibliografia:
Beata Jasielczuk – bibliografia Muzeum Wojska w Białymstoku ( 01 VII 1998 – 31 X 2008)