„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 20, Białystok 2007

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 20, Białystok 2007

T. 20, 194 str., fot. cz./b., cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuł:
Robert Kisiel – Armia sardyńska w połowie XVIII wieku
Marek Rutkowski – Kaukaskie plany i porozumienia zwierzchnika Konstantynopolitańskiej Agencji Hotelu Lambert z lat 40. XIX w.
Andrzej Malinowski – Lotnictwo bułgarskie w czasie pierwszej wojny światowej 1915-1918
Krzysztof Filipow – Szwoleżerowie w Armii Polskiej we Francji i odtworzenie pułku szwoleżerów w Wojsku Polskim 1918-1919
Michał Klimecki – Jesień 1918 r. w Galicji Wschodniej
Hanna Szczechowicz – Ukraińska niepodległości 1917-1920
Michał Klimecki – Polsko-litewskie działania zbrojne w latach 1919-1920
Tomasz Demidowicz- 1 Pułk Aeronautyczny Wojska Polskiego w walkach o utrzymanie linii Bugu 1-8 VIII 1920 r.
Marek Gajewski – Jazda wojsk Litwy środkowej 1920-1922
Barbara Kuklik – Podział terytorialny dla celów administracji specjalnej do 1928 r. ( wybrane problemy)
Zdzisław Cutter – Kontrowersje (spór) w zakresie organizacji naczelnych władz wojskowych w latach 1923-1926

Materiały:
Piotr S. Szlezynger – Przebieg kampanii taborów na zapleczu działań bojowych 3 pułku szwoleżerów na Białostocczyźnie w świetle wspomnień jego dowódcy
Janusz Sękowski – Przegląd literatury związanej z białą bronią sieczną używaną w Polsce od XVI wieku

Zbiory:
Piotr Zawisza Januszek – Kompleks uzbrojenia ofensywnego od IX do początku XI wieku na Rusi. Na podstawie znalezisk z pochówków
Sylwia Trzeciakowska – Twórczość artystów legionowych w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Marcin Koziński – Sztandar wileńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Marek Gajewski- Zegarek kieszonkowy marynarza niemieckiego U-Boota ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku

Recenzje, polemiki, sprawozdania:
Waldemar Jaskulski – Kilka uwag i sprostować do pracy Beaty Kozłowskiej ”Pułkownika Mozdyniewicz. Żołnierz Polski Niepodległej”, Łódź 2003
Tomasz Grzegorczyk – Aleksander Smoliński „Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923), EKO-Dom Sp. z oo, Grajewo 2003
Tomasz Demidowicz – Paweł Borek, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939
Łukasz Radulski – Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wokół potopu szwedzkiego i moskiewskiego w północno- wschodniej Polsce. Militaria – polityka – społeczeństwo”
Szczepan Skibicki – Sprawozdanie z III konferencji z cyklu Muzea dla edukacji „Nowe formy aktywności muzealnej”