„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 18, Białystok 2005

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 18, Białystok 2005

T. 18, 221 str., fot. cz./b., cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Tadeusz Dubicki, Grzegorz Łukomski – Kształtowanie wschodniej granicy państwa polskiego 1918-1920
Kajetan Szczepański – Ochrona granicy wschodniej w latach 1918-1924. Transformacje struktur formacji granicznych po odzyskaniu niepodległości
Barbara Kuklik – Podział terytorialny Polski po 1918r.
Eriks Jekabsons – Walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną w okolicach Dyneburga we wrześniu 1919r.
Stanisław Jaczyński – Wyżsi oficerowie Wojska Polskiego wojny 1919-1920
Michał Klimecki – Okupacja Małopolski Wschodniej przez Armię Czerwoną latem 1920 r.
Marek Gajewski – Początki organizacyjne białostockiej policji i jej udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
Zdzisław Józef Cutter – „Bunt” gen. dyw. Lucjana Żeligowskiego
Joanna Gierowska-Kałłaur – Litwa środkowa (1920-1922)
Mariusz Nowak – Postawy polskiej arystokracji w okresie kampanii wrześniowej (IX-X 1939) – uczestnictwo jej przedstawicieli w obronie kraju w szeregach Wojska Polskiego

Materiały:
Marek Gajewski – Wspomnienia białostockiego policjanta z pobytu w więzieniach i łagrach sowieckich 1939-1941

Zbiory:
Kraśnicka Urszula- Wyposażenie z polskich kasyn w latach 1919-1945 w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Marcin Koziński – Tadeusz Michał Duńczyk, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i jego pamiątki z zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Marek Gajewski – Pistolety maszynowe w zbiorach Muzeum Wojska w Białystoku  
Sylwia Trzeciakowska – Zbiór fotografii stereoskopowych
Urszula Kraśnicka – Nieznany gwasz autorstwa Edwarda Rydza-Śmigłego w zbiorach Muzeum Wojska
Sylwia Trzeciakowska – Zbiór odznaczeń po Bohdanie Wendorffie – ostatnim szefie kancelarii cywilnej prezydenta RP na uchodźstwie

Recenzje, polemiki:
Marcin Koziński – Marek Gajewski, 213 Policyjny Pułk Piechoty wojny 1920r., Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2003.
Urszula Kraśnicka – „Teki Historyczne” tom XXIII, Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii, Londyn 2004.
Adolf Stachula – Wojciech Skóra, Konsulat RP w Szczecinie w latach 1925-1939. Powstanie i działalność, Słupsk 2001.