„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 16, Białystok 2003

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 16, Białystok 2003

T. 16, 152 str., fot. cz/b., cena 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Marek Dawidziuk – Załoga wojsk polskich i litewskich w Moskwie (1610-1612)
Paweł Kornacki – Burzliwe losy Mohylewa w II poł. XVII i w pierwszych latach XVIII wieku w świetle kronik miejskich
Marek Rutkowski – Prawne i finansowe podstawy działań wojska rosyjskiego stacjonującego w Królestwie Polskim w pierwszych latach po upadku Powstania Listopadowego
Antoni Giza – Polityczne i militarne aspekty konfliktów bałkańskich w latach 1875-1876 i wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878
Marek Gajewski – Bitwa pod Janowem – jako przykład operatywnego działania polskiej jazdy w wojnie 1920r.

Materiały:
Zenon Kachnicz- Akcja wojskowa w mieście Sierpc, jako przykład współpracy rosyjsko-niemieckiej w okresie wojny polsko- bolszewickiej roku 1920
Marek Góryński – 29 Baon KOP „Suwałki” – świętuje imieniny Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Janusz Łuniewski – Ppor. c.w. dr med. Irena Biała ps. „Bronka” (1900-1982)

Zbiory:
Urszula Kraśnicka- Akwarele i rysunki Waleriana Bieleckiego
Marcin Koziński – Obraz Janiny Bagińskiej – „Martwa Natura”
Urszula Kraśnicka – Druki ulotne formacji zbrojnych obozu niepodległościowego lat 1944 -1947 w zbiorach Muzeum Wojska w Białystoku

Recenzje, sprawozdania:
Robert Kisiel – M. Baczkowski, W służbie Habsburgów. Polacy ochotnicy w austriackich siłach zbrojnych w latach 1772-1815, Kraków 1998
Robert Kisiel – R.H. Bochenek – Twierdza Jasna Góra, Warszawa 1997
Marek Gajewski – Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Granice i ich ochrona”
Marek Gajewski – Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej „Marszałek Edward Śmigły- Rydz w 60 rocznicę śmierci”