„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 13, Białystok 2000

„Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, nr 13, Białystok 2000

T.13, 211 str., fot. cz/b., cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Artykuły:
Ariusz Małek – Tatarzy w Nowych Prusach Wschodnich
Antoni Giza – Morski epizod powstania styczniowego w całokształcie rosyjskiej polityki bałtyckiej II połowy XIX wieku.
Mieczysław Wrzosek – Powołanie Armii Polskiej we Francji i początkowy nabór ochotników do jego szeregów ( czerwiec-październik 1917r.)
Marek Góryński – Mazowiecki Inspektorat Straży Granicznej
Andrzej Konstantkiewicz – umundurowanie i uzbrojenie Policji Państwowej 1919-1939
Magdalena  Hułas – Statut rządów i przedstawicielstw okupowanej Europy w Londynie (suplement)
Piotr Kołakowski – Metody i cele działania sowieckich grup wywiadowczo-dywersyjnych na terenie Polski w latach 1941-1945
Marek Kietliński – Liga Przyjaciół Żołnierza w Białymstoku w latach 1945-1962

Materiały:
Ryszard Ryś – Wykaz generałów polskiej rebelianckiej armii zesłanych z Warszawy do wewnętrznych guberni Rosji na miejsce stałego pobytu
Jerzy W. Wojciechowski – Działania wojenne niemieckiej 1 Brygady Kawalerii w 1939r.
Erik Jakobsons, Krzysztof Filipow – Łotysze- Kawalerowie Krzyża Virtuti Militari
Kazimierz Cimochowicz – Moje wspomnienia

Zbiory:
Wojciech Brański – Piłsudczana w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku
Urszula Kraśnicka – Obraz Jerzego Kossaka „Bitwa pod Kutnem”
Sylwia Filon – Dywany dwuosnowowe w galerii „Żołnierz polski w sztuce ludowej” Muzeum Wojska w Białymstoku
Maciej Markowski – Rewolwery XIX-wieczne w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku

Sprawozdania, Polemiki:
Kazimierz Cimochowicz – Prasa konspiracyjna – polemiki
Marek Gajewski – Sprawozdanie z konferencji „Dzieje tkactwa i ubiorów na obszarze dawnych Prus Wschodnich” zorganizowanej przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Urszula Kraśnicka – „Pociągi pancerne (1918-1945)” konferencja naukowa zorganizowane przez Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku
Paweł Matyszkiewicz – Powstanie Kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych