„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV, 2015

„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV, 2015

T. IV, 292 str., miękka oprawa, fot. cz.b., cena: 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Studia:
Mariusz Cieśla – Napierśnik i naplecznik kostiumowy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na tle zbroi tego typu
Wojciech Kucharski-Rozbicie armii koronnej w działaniach wojennych 1648 r.
Sławomir Karp – Miejska siedziba oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej trzeciej ćwierci XVIII w. Przyczynek do badań nad zamożnością przedstawiciela kadry oficerskiej
Aleksander Smoliński – Pierwsze formacje artylerii konnej Wojska Polskiego w polsko- ukraińskich bojach o Lwów i Małopolskę Wschodnią w okresie od grudnia 1918 r. do 1919 r.
Michał Chlipała — Oddział konny Policji Państwowej komendy Kraków-miasto w latach 1919-1938
Natalia Filinowicz – Internowanie społeczności japońskiej w Stanach Zjednoczonych w okresie II wojny światowej
Jerzy Prochwicz (Piotrków Trybunalski) – Wojsko Polskie w ochronie granic w okresie maj- grudzień 1945 r.  
Paweł Michalak – Rekrutacja podchorążych do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze w latach 1948-1955

Recenzje i polemiki:
Tomasz Wesołowski – Rzekome francuskie plany ufortyfikowania granic Rzeczpospolitej z lat 1928-1930, czyli rzecz o źródłach i żywocie fantomów polskiej historiografii wojskowej

Informacje o autorach
Instrukcja wydawnicza