„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. III, 2014

„Studia z Dziejów Wojskowości”, t. III, 2014

T. III, 290 str., miękka oprawa, fot. cz.b., cena: 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Studia:
Mariusz Cieśla – Zbroje księcia Braunschweigu Juliusza II w dawnych kolekcjach śląskich
Arkadiusz Bożejewicz – Bitwa pod Górznem 12 lutego 1629 roku. Przyczyny, przebieg, skutki
Wojciech Kucharski – Rzeczpospolita w obliczu wojny domowej 1648-1649r. Zabiegi dyplomatyczne, przygotowania wojskowe
Zbigniew Hundert – Wojsko koronne wobec elekcji 1669 roku
Miłosz Stępiński – Deutsche Turnerschaft im Dienste der Landesverteidigung im Deutschen Reich von 1871 bis 1914
Tadeusz Grab – Wojsko powstańcze pomysłu Ludwika Mierosławskiego
Karol Olejnik – Rola czynnika wojskowego w kształtowaniu niepodległości Polski w latach 1918-1921
Aleksander Smoliński – Kontrowersje  dotyczące porażki sowieckich pociągów pancernych w Korosteniu dnia 10 października 1920 r. Przyczynek do dziejów wojny polsko—sowieckiej z lat 1919-1921
Tadeusz Kmiecik – Traktat ryski i jego konsekwencje l9l9-l923
Czesław Grzelak – Armia Czerwona po wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1921 roku

Recenzje i polemiki:
Aleksander Smoliński – Najnowsza monografia „Armii wielkiego księcia Konstantego”, czyli o Wojsku Polskim Królestwa Polskiego z lat 1815-1830
Maciej Kledzik – Jak kierowano Polskim Państwem Podziemnym

Noty biograficzne o autorach