Wystawa: „Szkoła Młodszych Ochotniczek 1942-1948”

Powiększ obraz

Zapraszamy do poznania wystawy poświęconej Szkole Młodszych Ochotniczek. Ze względu na czas pandemii ekspozycję, która w zamyśle ma charakter plenerowy, prezentujemy online. W przestrzeni miejskiej wystawa zostanie pokazana w innym terminie. Wystawa opowiada historię Szkoły Junaczek, później przekształconej w Szkołę Młodszych Ochotniczek. Było to przedsięwzięcie wyjątkowe w historii polskiej wojskowości. Dowództwo Armii Polskiej w ZSRS podjęło decyzję o jej utworzeniu, aby w ten sposób objąć opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym, które wraz z tysiącami innych cywilów dotarły do obozów wojskowych w Związku Sowieckim. Jest ona też formą uczczenia pamięci Pani Reginy Wasilewskiej, kombatantki, która niestrudzenie krzewiła wiedzę o SMO wśród białostockiej młodzieży. Muzeum przygotowało tę wystawę we współpracy z Towarzystwem Byłych Uczennic, Wychowawców i Przyjaciół SMO w Londynie. Prezentujemy na niej wyjątkowe zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, zbiorów prywatnych Reginy Wasilewskiej i członkiń Towarzystwa oraz ze zbiorów własnych.

Autorami wystawy są Krzysztof Kukliński i Alicja Całówna-Szkuta. Opracowanie graficzne Barbara Bielawiec

Link: https://tiny.pl/7cphp