Bloczek z pocztówkami

Powiększ obrazBloczek z pocztówkami

Cena: 10 zł

Do wyboru są dwa bloczki składające się z 13 pocztówek:

1. 42 Pułk Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego
2. Mistrzostwa Wojska Polskiego „Militari”

Powrót