Studia z Dziejów Wojskowości, t. V

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się V tom  „Studiów z Dziejów Wojskowości”. W tym tomie poza artykułami studyjnymi znalazły się także materiały z sympozjum „Historiografia, Publicystyka i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Od Redakcji

Piotr Białokozowicz – Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku

 

Materiały z sympozjum „Historiografia, publicystyka i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki”, Białystok, 22 kwietnia 2016 r.

Tadeusz Zych – Narodziny historycznego mitu na przykładzie września 1939 roku

Czesław Grzelak – Czy historiografia kampanii polskiej 1939 roku daje podstawy do powstawania wokół niej legend i mitów?

Jan Szkudliński – ,,Kompozycja oczywistego niedouczenia z oczywistą złą wolą”. Refleksje na temat sporów o role II Korpusu Polskiego w IV bitwie o Monte Cassino

Waldemar Rezmer – Zbrodnia wołyńska i polityka

Łukasz Męczykowski – Jak nie mówić dzieciom o wojnie, czyli co kryją podręczniki szóstoklasistów

Natalia Filinowicz – Sprawozdanie z sympozjum „Historiografia, publicystyka i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki”, Białystok, 22 kwietnia 2016 r.

 

Studia

Mariusz Cieśla – Cztery ciekawe hełmy ze zbiorów Muzeum Militariów – Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia

Wojciech Kucharski – Wyprawa zborowska króla Jana II Kazimierza

Marek Groszkowski – Jan Zygmunt von Loebel – komendant Białej Cerkwi. Działalność w okresie sierpień 1669 – marzec 1670 r.

Piotr Andrzej Dmochowski, Andrzej Sikorski – Tradycje wojskowe w rodzinie Toedwenów

Jerzy S. Wojciechowski – Pierwszy konkurs orkiestr wojskowych o mistrzostwo Wojska Polskiego w 1923 r.

Paweł Jaroniec – Obraz żołnierzy Armii Czerwonej we wspomnieniach kombatantów „ludowego” Wojska Polskiego walczącego na froncie wschodnim w latach 1943-1945, publikowanych w polskiej prasie codziennej w latach 70. XX w. Przyczynek do zagadnienia

Jerzy Prochwicz – Powstanie Wojsk Ochrony Pogranicza wrzesień – grudzień 1945 r.

 

Recenzje i omówienia

Aleksander Smoliński – ,,Cytadela” ze Lwowa – mało znany w Polsce ukraiński periodyk poświęcony historii wojskowej. Omówienie tomów od 1 do 7 oraz od 9 do za lata 2009-2013

 

Informacje o autorach

Instrukcja wydawnicza