Kontakt do redakcji

Ośrodek Badań Historii Wojskowej
Muzeum Wojska w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 7
15-089 Białystok
tel. 85 741 64 49 wew. 16; 535 942 007
e-mail: obhw@mwb.com.pl