Rada Naukowa OBHW

Rada Naukowa Ośrodka Badań Historii Wojskowej:

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński
prof. dr hab. Czesław K. Grzelak
prof. dr hab. Norbert Kasparek
prof. dr hab. Grzegorz Nowik
prof. dr hab. Karol Olejnik
płk dr hab. Juliusz S. Tym
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz