Indeksacja w bazach danych

„Studia z Dziejów Wojskowości” zostały zaindeksowane w następujących bazach:

BazHum

Index Copernicus

 

Redakcja pracuje aktualnie nad poszerzeniem zakresu wpisów do naukowych baz danych.