Aktualności

Studia z Dziejów Wojskowości, t. VII

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się VII tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 400 stron. Oprócz słowa wstępnego od Redakcji zawiera 11 różnorodnych artykułów studyjnych, źródło, recenzję oraz sprawozdanie z sesji zorganizowanej w dniach 14-16 marca 2018 r. przez Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Więcej “Studia z Dziejów Wojskowości, t. VII”

Studia z Dziejów Wojskowości, t. V

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się V tom  „Studiów z Dziejów Wojskowości”. W tym tomie poza artykułami studyjnymi znalazły się także materiały z sympozjum „Historiografia, Publicystyka i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej “Studia z Dziejów Wojskowości, t. V”

Studia z Dziejów Wojskowości, t. I

Pierwszy tom periodyku „Studia z Dziejów Historii Wojskowości”. Publikacja ta otworzyła nowy rozdział w działalności wydawniczej Muzeum Wojska, a jednocześnie nawiązała do wieloletniej tradycji publikowania przez białostocki ośrodek naukowy rozpraw i źródeł związanych z polską i powszechną historią militarną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej “Studia z Dziejów Wojskowości, t. I”