O czasopiśmie

„Studia z Dziejów Wojskowości” ukazują się od 2012 r. Czasopismo jest kontynuacją tytułu „Studia i Materiały z Dziejów Wojskowości” – jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najdłużej ukazujących się periodyków historyczno-wojskowych, który wydawany był przez Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku w latach 2003-2009. Chcąc uzupełnić lukę po wydawnictwie, białostocki ośrodek zdecydował się na wydanie równorzędnego rocznika zatytułowanego „Studia z Dziejów Wojskowości”. Stanowi on kontynuację wieloletniej tradycji publikowania rozpraw i źródeł związanych z polską i powszechną historią militarną bez ograniczeń chronologicznych i terytorialnych.

ISSN 2299-3916