Studia z Dziejów Wojskowości, t. VI

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się VI tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 452 strony. Oprócz słowa wstępnego od Redakcji zawiera 10 różnorodnych artykułów studyjnych, dwa źródła oraz jedną recenzję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Od Redakcji

 

Studia

Mariusz Cieśla – Uzbrojenie królów Polski

Aleksander Bołdyrew – Horyzont geograficzny żołnierzy zaciężnych w Polsce za ostatnich Jagiellonów. Przyczynek do badań nad mobilnością grupy zawodowej

Wojciech Kucharski – Bitwa pod Zborowem 15–16 sierpnia 1649 r., cz. 2

Michał Kalinowski – Szlak bojowy Leibregimentu Ernesta Jana Korffa w latach 1658-1663

Marek Groszkowski – Jan Zygmunt von Loebel – komendant Białej Cerkwi. Działalność w 1671 r.

Marek Plewczyński – Napierśniki husarii obrony potocznej w połowie XVI w.

Aleksander Smoliński – Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wolsko Polskie z lat 1918–1939 – węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze

Tomasz Wesołowski – Kłopotliwa gra wojenna Generalobersta Franza Haldera. „Generalstabsreise 1939” w powojennej historiografii

Juliusz S. Tym – Dowódcy pułków pancernych i kawalerii pancernej 2. Korpusu. Zarys portretu zbiorowego

Paweł Jaroniec – Analiza „Protokołów badania jeńców” w niewoli żołnierzy „ludowego” Wojska Polskiego podczas walk na ziemiach polskich pomiędzy sierpniem 1944 a kwietniem 1945 r.

 

Źródła

Arkadiusz Bożejewicz, Józef Jarosz – „Ordentlicher Bericht der Polnischen Niederlage und was die Schwedischen ferner wider die Stadt Thoren vorgenomen”. Jeszcze jedno źródło do dziejów wojny polsko-szwedzkiej 1626–1629

Jerzy S. Wojciechowski – 1. Brygada Strzelców Podhalańskich w bitwie o Grodno w 1920 r.

 

Recenzje i omówienia

Aleksander Smoliński – „Cytadela” ze Lwowa – mało znany w Polsce ukraiński periodyk poświęcony historii wojskowej. Omówienie tomów 11 i 12 za lata 2014–2015

 

Informacje o autorach