Kolegium Redakcyjne

prof. dr hab. Karol Olejnik – redaktor naczelny
dr hab. Adam Dobroński – zastępca redaktora naczelnego
dr Tomasz Wesołowski – sekretarz
mgr Łukasz Radulski, mgr Natalia Filinowicz – członkowie redakcji