Studia z Dziejów Wojskowości, t. III

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się trzeci tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 289 stron. Wydawnictwo muzealne powstało przy współpracy Zespołu Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Od Redakcji

Studia

Mariusz Cieśla – Zbroje księcia Braunschweigu Juliusza II w dawnych kolekcjach śląskich

Arkadiusz Bożejewicz – Bitwa pod Górznem 12 lutego 1629 roku. Przyczyny, przebieg, skutki

Wojciech Kucharski – Rzeczpospolita w obliczu wojny domowej 1648-1649 r. Zabiegi dyplomatyczne, przygotowania wojskowe

Zbigniew Hundert – Wojsko koronne wobec elekcji 1669 roku

Miłosz Stępiński – Deutsche Turnerschaft im Dienste der Landesverteidigung im Deutschen Reich von 1871 bis 1914

Tadeusz Grab – Wojsko powstańcze pomysłu Ludwika Mierosławskiego

Karol Olejnik – Rola czynnika wojskowego w kształtowaniu niepodległości Polski w latach 1918-1921

Aleksander Smoliński – Kontrowersje dotyczące porażki sowieckich pociągów pancernych w Korosteniu dnia 10 października 1920 r. Przyczynek do dziejów wojny polsko-sowieckiej z lat 1919-1921

Tadeusz Kmiecik – Traktat ryski i jego konsekwencje 1919-1923

Czesław Grzelak – Armia Czerwona po wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1921 roku

Recenzje i polemiki

Aleksander Smoliński – Najnowsza monografia „Armii wielkiego księcia Konstantego”, czyli o Wojsku Polskim Królestwa Polskiego z lat 1815-1830

Maciej Kledzik – Jak kierowano Polskim Państwem Podziemnym

 

Noty biograficzne o autorach

Instrukcja wydawnicza