Studia z Dziejów Wojskowości, t. IV

Nakładem Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku ukazał się IV tom „Studiów z Dziejów Wojskowości”, liczący 291 stron. Oprócz słowa wstępnego od Redakcji zawiera on 8 różnorodnych artykułów studyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Od Redakcji

Studia

Mariusz Cieśla – Napierśnik i naplecznik kostiumowy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na tle zbroi tego typu

Wojciech Kucharski – Rozbicie armii koronnej w działaniach wojennych 1648 r.

Sławomir Karp – Miejska siedziba oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej trzeciej ćwierci XVIII w. Przyczynek do badań nad zamożnością przedstawiciela kadry oficerskiej

Aleksander Smoliński – Pierwsze formacje artylerii konnej Wojska Polskiego w polsko-ukraińskich bojach o Lwów i Małopolskę Wschodnią w okresie od grudnia 1918 r. do 1919 r.

Michał Chlipała – Oddział konny Policji Państwowej komendy Kraków-miasto w latach 1919-1938

Natalia Filinowicz – Internowanie społeczności japońskiej w Stanach Zjednoczonych w okresie II wojny światowej

Jerzy Prochwicz – Wojsko Polskie w ochronie granic w okresie maj – grudzień 1945 r.

Paweł Michalak – Rekrutacja podchorążych do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze w latach 1948-1955

Recenzje i polemiki

Tomasz Wesołowski – Rzekome francuskie plany ufortyfikowania granic Rzeczpospolitej z lat 1928-1930, czyli rzecz o źródłach i żywocie fantomów polskiej historiografii wojskowej

 

Noty biograficzne o autorach

Instrukcja wydawnicza